Daiwa SS AIR 8.1R RH For Bass Game Fishing Japan EMS Baitcasting from urccdb2892-Baitcasting