Punta Francois Ss Medio Porta Gauthier Spazzolato uraiwh6243-morsi